پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

دسته: کامپیوتر

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 617 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 126

پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

چكیده 1

مقدمه : 2

فصل اول 4

كلیات 4

1-1) موضوع تحقیق : 5

1-2) بیان و تعریف موضوع : 5

1-3) اهداف تحقیق : 6

1-4) فرض تحقیق 6

1-5) قلمرو علمی تحقیق 6

1-5-1) قلمرو مكانی : 7

1-6) متدولوژی تحقیق : 7

1-6-1) روش تحقیق: 7

1-6-2) روش گردآوری اطلاعات: 8

1-7) محدودیت های تحقیق : 8

فصل دوم 9

مروری بر ادبیات تحقیق 9

پیشگفتار: 10

2-1) كلیات 11

2-1-1) اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی 11

2-1-2) مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی 11

2-2) گام های فرایند تحلیل سلسله مراتبی 13

2-2-1) ساختن سلسله مراتبی 13

2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبی ها 14

2-2-1-2) روش ساختن یك سلسله مراتبی 15

2-2-2) محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی 15

2-2-2-1) روش های محاسبه وزن نسبی 15

2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات 16

2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاریتمی 17

2-2-2-1-3) روش بردار ویژه 18

2-2-2-1-4) روش های تقریبی 19

2-2-2-2) محاسبه وزن نهایی : 20

2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاری 20

2-2-3-1) ماتریس سازگار 20

2-2-3-2) ماتریس ناسازگار 21

2-2-3-3) الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك ماتریس 22

2-2-3-4)الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك سلسله مراتبی 23

2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها 23

2-5) تئوری مطلوبیت 24

2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات 24

2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت 25

2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت 25

2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی 25

2-5-5) نرخ نهایی جانشینی 28

2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی 29

2-6) بررسی سوابق گذشته 30

3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی 36

3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی 37

4-1) نتیجه گیری 53

4-2) پیشنهادات 53

فهرست منابع: 55

1-1- تصمیم‌گیری چیست 56

1-1- تصمیم‌گیری چیست 57

1-1-1- مقدمه و كلیات 57

1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن 57

1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب 59

1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری 60

1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده 60

1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی 63

1-1-4-2-1- تصمیمات فردی 63

1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی 64

1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری 70

1-1-5-1- مدل راضی کننده 71

1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی 73

1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی 74

1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی) 76

1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری 80

1-1-6-1- قطعی و معین 80

1-1-6-2- تحت ریسک 80

1-1-6-3- عدم قطعیت 81

1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن 81

1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره 81

1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه 82

1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective) 82

1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution) 82

1-2-2-3- آلترناتیو 83

1-2-2-4- معیار 83

1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution) 83

1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution) 83

1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط) 84

1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری 84

1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی 84

1-2-3-1-1- خطکش مقیاس 84

1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic) 85

1-2-3-2- نرمالیزه کردن 86

1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری 86

1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی 86

1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن 87

1-2-3-3- وزندهی 87

1-2-3-3-1- روش آنتروپی 87

1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی 88

1-3- انواع تکنیکهای MCDM. 88

1-3-1-1- روش Dominance 89

1-3-1-2- روش Maximin 89

1-3-1-3- روش Maximax 89

1-3-1-4- روش Conjunctive 89

1-3-1-5- روش Disjunctive 90

1-3-1-6- روش Lexicography 90

1-3-1-7- روش حذفی 90

1-3-2- تکنیک های تعاملی 91

1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW) 91

1-3-2-2- روش TOPSIS 92

1-3-2-3- روش ELECTRE 92

1-3-2-4- روش AHP 93

1-3-2-5- روش DEMATEL 93

1-3-2-6- روش NAIADE 94

1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی 94

1-3-3-1- روش EVAMIX 94

1-3-3-2- روش MAVT 95

1-3-3-3- روش UTA 95

1-3-3-4- روش MAUT 95

1-3-3-5- روش SMART 95

1-3-3-6- روش ORESTE 96

1-3-3-7- روش PROMETHEE 96

1-3-3-8- روش REGIME 96

1-3-3-9- روش PAMSSEM. 96

1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM. 97

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP , پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی