مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتری

مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتری

مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتری

دسته: کامپیوتر

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 184 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 191

مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتری

قیمت فایل فقط 33,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

چكیده ................................................................................................. A

بخش اول:مدیریت شبكه های كامپیوتر ........................................................ 1

مقدمه .................................................................................................. 2

  مقدمات یك شبكه .................................................................................. 2

  مزیت‌های یك شبكه ............................................................................... 3

  كاركنان شبكه ...................................................................................... 4

  مدیر شبكه .......................................................................................... 5

  سایر كاركنان ...................................................................................... 5

فصل اول: مدیریت شبكه چیست؟ ................................................................ 6

 مدیریت شبكه چیست؟ ............................................................................. 7

 مدیریت شماره‌های اشتراكی شبكه .............................................................. 9

   شماره‌های اشتراك كاربری .................................................................... 10

   ایجاد شماره‌های اشتراك كاربری ............................................................. 11

   شماره‌های اشتراك گروه ........................................................................ 16

 محلی در مقایسه با جهانی ........................................................................ 17

 گروههای توكار .................................................................................... 19

 برقراری ارتباط چندتایی ......................................................................... 19

فصل دوم: مدیریت شبكه .......................................................................... 21

 مدیریت شبكه ....................................................................................... 22

   مفاهیم مدیریت .................................................................................... 22

   محدودیت‌های مدیریتی .......................................................................... 23

   مشكلات شبكه ..................................................................................... 23

   تنظیم و پیكربندی شبكه .......................................................................... 24

فصل سوم:شبكه بندی و ارتباطات ............................................................... 25

 شبكه بندی و ارتباطات ............................................................................. 26

همگون سازی و تكرارسازی .......................................................................28

فصل چهارم: عیب‌یابی و رفع عیب ...............................................................34

 عیب‌یابی و رفع عیب ................................................................................34

Net account /synch ............................................................................35

 نظارت بر عملیات Active Directory .................................................... 35

فصل پنجم: مفهوم مدیریت منابع ............................................................... 36

  مدیریت منابع ..................................................................................... 37

منابع سخت‌افزاری ............................................................................. 38

   پیكربندی و استفاده از سرورهای چاپ ..................................................... 38

   نصب نرم افزار مدیریت ...................................................................... 39

   تنظیم اولیه ........................................................................................ 40

   درك مدیریت SNMP ......................................................................... 41

   سهمیه دیسك ...................................................................................... 44

   فایل‌ها و فهرست‌ها .............................................................................. 45

   نصب/ارتقاء نرم افزار ......................................................................... 45

   مدیریت منبع تغذیه شبكه ....................................................................... 47

   مدیریت منبع تغذیه ویندوز 2000 ........................................................... 48

فصل ششم: ابزارهای مدیریت ................................................................... 50

 ابزارهای مدیریت .................................................................................. 51

   ابزارهای مدیریت مایكروسافت ................................................................ 51

Zero Administration ...................................................................... 55

Management Console .................................................................... 56

فصل هفتم: مدیریت عملكرد شبكه ................................................................ 58

 مدیریت عملكرد شبكه .............................................................................. 59

 مشكلات بالقوه عملكرد شبكه ...................................................................... 59

   مسائل لایه فیزیكی ................................................................................ 60

   مسائل مربوط به ترافیك شبكه .................................................................. 62

   مشكلات تشخیص‌آدرس .......................................................................... 69

   مسائل میان شبكه‌ای ............................................................................... 69

فصل هشتم: ذخیره‌سازی در شبكه ............................................................... 71

 ذخیره‌سازی در شبكه ............................................................................... 72

   نكته‌های مربوط به مدیریت سرور CD .......................................................73

   مدیریت image ....................................................................................73

   كابینت‌ها ..............................................................................................74

   مفاهیم SAN ........................................................................................74

   درك SAN  .........................................................................................76

   مدیریتSAN  ..................................................................................... 77

بخش دوم: محافظت از شبكه‌های كامپیوتری .................................................. 79

مقدمه .................................................................................................... 80

فصل نهم: حفاظت از شبكه .........................................................................81

 حفاظت از شبكه ......................................................................................82

 تضمین سلامت داده‌ها ...............................................................................82

 حفاظت از سیستم عامل .............................................................................83

   رویه‌های نصب .....................................................................................84

   تكنیك‌های مراقبت از سیستم ......................................................................87

فصل دهم: حفاظت از سخت افزار .................................................................89

 حفاظت از سخت‌افزار ..............................................................................90

   منابع تغذیه وقفه ناپذیر(UPS) ..................................................................90

   عوامل زیست محیطی .............................................................................94

   تكرارسازی سخت افزار ..........................................................................95

   حفاظت از داده‌های كاربری .....................................................................96

   تهیه نسخه پشتیبان .................................................................................97

   ذخیره‌سازی دیسك تكرارساز ....................................................................99

فصل یازدهم: پیاده سازی برنامه سلامت داده‌ها .............................................104

 پیاده‌سازی برنامه سلامت داده‌ها ............................................................... 105

 برنامه‌ریزی برای امنیت شبكه و داده‌ها ...................................................... 106

   سطوح امنیت .................................................................................... 107

   سیاستهای امنیتی ................................................................................ 108

   ارزیابی قابلیت‌های آسیب‌پذیری امنیت ..................................................... 109

   ارزیابی تهدیدهای امنیتی ...................................................................... 111

   برقراری اقداماتی متقابل امنیتی .............................................................. 112

   وسایل اشتراكی با كلمه رمز .................................................................. 113

   ایستگاههای كاری بدون دیسك ............................................................... 115

   رمزگذاری ....................................................................................... 116

   حافظه‌های ویروسی ............................................................................ 119

فصل دوازدهم: تنظیمات مربوط به امنیت در شبكه‌ها ...................................... 122

 محافظت با استفاده از كلمه عبور............................................................... 123

 تنظیمات مربوط به كلمه‌های عبور حسابهای كاربران...................................... 124

مشخص كردن طول كلمه عبور ................................................................. 125

تنظیم مدت اعتبار كلمه‌های عبور ............................................................... 126

 الزام بر استفاده از كلمه‌های عبور پیچیده ..................................................... 127

 تدابیر مربوط به بستن یك حساب ............................................................... 128

فصل سیزدهم: امنیت شبكه ...................................................................... 129

 امنیت شبكه ......................................................................................... 130

 عملیات شبكه ....................................................................................... 130

 تجزیه و تحلیل هزینه شبكه ...................................................................... 131

تكنیك‌های مدیریت و عیب‌یابی ................................................................... 132

دیواره‌های آتش ..................................................................................... 134

   فیلتر كردن بسته‌ها .............................................................................. 134

NAT ............................................................................................. 135

دیوارهای آتش سرورهای Proxy .............................................................. 137

درك یك دیوار آتش ................................................................................. 137

دیوارهای آتش و TCP/IP ....................................................................... 139

دیوارهای آتش از نوع فیلترسازی بسته......................................................... 139

مزیت‌ها و كاستی‌های فیلترسازی بسته ......................................................... 140

دیوار آتش از نوع Application Gateways ..............................................141

دیوار آتش از نوع Circute-Level Gateways ...........................................142

دیوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin ............................. 142

فصل چهاردهم: مدلهای مختلف امنیتی ........................................................144

 مدلهای مختلف امنیتی .............................................................................145

   امنیت سطح ـ كاربر .............................................................................145

   امنیت سطح ـ مشترك ...........................................................................145


فصل پانزدهم : پروتكل‌های امنیتی .............................................................146

 پروتكل‌های امنیتی ................................................................................147

Ipsec..................................................................................................147

L2TP .............................................................................................148

SSL ................................................................................................149

Kerberos ........................................................................................150

فصل شانزدهم:مواردی در مورد امنیت شبكه‌ها .............................................151

   امنیت ارتباطات ..................................................................................152

IPsec .............................................................................................152

   دیوارهای آتش ....................................................................................155

شبكه‌های خصوصی مجازی (VPN)...........................................................156

امنیت نماهای الكترونیكی ..........................................................................157

امنیت وب .............................................................................................158

فصل هفدهم:مبانی امنیت در شبكه‌ها ...........................................................160

 مبانی امنیت شبكه ..................................................................................161

 انواع رایج حملات .................................................................................161

 اقدامات امنیتی خوب ...............................................................................162

 مقاوم‌سازی سیستم‌ها در مقابل حملات .........................................................162

 حفاظت از شبكه‌ در برابر ویروسها ............................................................163

 مفاهیم ویروس ......................................................................................164

 خطاهای نرم‌افزاری ...............................................................................164

   اسبهای تروا .......................................................................................164

   بمبهای نرم‌افزاری (Softwar Bombs) ...................................................164

   بمبهای منطقی (Logic bombs) ............................................................165

   بمبهای ساعتی (Time Bombs) ............................................................165

   تكراركننده‌ها (Replicators) .................................................................165

   كرم‌ها (worms) ................................................................................166

   ویروسها ...........................................................................................166

 جستجوی ویروسها .................................................................................168

 نصب ویروس‌یاب ..................................................................................171

 حذف آلودگی ........................................................................................172

فصل هجدهم: جلوگیری از آلودگی توسط ویروس ...........................................173 

جلوگیری از الودگی توسط ویروس ..............................................................174

جلوگیری از ویروسهای ماكرو ...................................................................175

حذف یك ویروس ماكرو ...........................................................................176

قیمت فایل فقط 33,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتری , مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی