نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

دسته: کشاورزی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 621 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 220

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

قیمت فایل فقط 34,100 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب:

مقدمه:.. 1

فصل اول: طرح تحقیق............................... 2

عنوان كامل پژوهش:................................ 3

هدف پژوهش:....................................... 3

اهمیت مسئله (نظری علمی):......................... 3

سوال ها یا فرضیه های پژوهش:.. 3

تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی:.. 4

مشخص كردن نقش متغیرها............................ 4

طرح پژوهش:.. 4

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی:.. 4

روش نمونه برداری:.. 5

ابزار گرد آوری داده ها:.. 5

روش تجزیه و تحلیل داده ها:.. 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق........................... 6

مقدمه............................................ 7

1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک............ 8

3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف.. 8

تاریخچه کشاورزی.................................. 9

نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه.. 11

1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده..................................... 12

نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل.. 13

اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید.. 15

ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد.. 17

اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی...... 18

اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت................. 20

مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده 22

معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی   23

نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی.. 24

وضعیت کلی کشاورزی در کشور........................ 25

موقعیت جغرافیایی ایران........................... 26

چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟.. 28

سیاست های کشاورزی دولت........................... 29

نگاهی به استان خراسان.. 33

خاک شناسی.. 35

خاک چیست......................................... 35

شناسایی خاک در ایران............................. 37

پروفیل خاک.. 39

بافت خاک.. 40

ساختمان خاک.. 40

اجزای معدنی خاک.................................. 41

هوموس............................................ 41

ذرات فعال خاک (هوموس و رس).. 42

انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها.......... 43

زمین های آهک دار................................. 43

زمین های بدون آهک................................ 43

واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک).............. 44

اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا............ 46

مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک..................... 47

آبیاری........................................... 49

وضعیت آب در خاک.................................. 51

تعریف آبیاری.. 52

روش های مختلف آبیاری............................. 53

سیستم های آبیاری بر دو گونه اند:.. 53

آبیاری بارانی.................................... 56

انواع سیستم های آبیاری بارانی.................... 57

آبیاری قطره ای................................... 59

آبیاری زیر زمینی................................. 60

آبخیزداری........................................ 62

منابع آبهای زیرزمینی............................. 63

چاه ها........................................... 63

حشره شناسی....................................... 64

رابطه انسان با حشرات............................. 65

ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ):........................................... 65

ارتباط مضر بین انسان و حشرات:.................... 66

روش های مبارزه با آفات نباتی..................... 67

مبارزه فیزیکی.................................... 68

مبارزه زراعی..................................... 68

مبارزه بیولوژیکی................................. 68

مبارزه روانی..................................... 68

مبارزه ژنتیکی.................................... 69

مبارزه شیمیایی................................... 70

مبارزه تلفیقی.. 70

حشره کش ها یا سموم............................... 70

فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است ...... 71

انواع سموم حشره کش............................... 72

سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند :.......... 72

حشره كش های معدنی ............................. 72

حشره کش های آلی گیاهی :.......................... 72

حشره كش های آلی كلره: ......................... 72

سموم فسفره آلی: ............................... 72

سموم گوگردی آلی: .............................. 73

سموم از نظر نحوه اثر.. 73

سموم داخلی یا گوارشی .......................... 73

سوم تماسی یا خارجی: ........................... 73

سموم نفوذی .................................... 73

سموم جذبی (سیستمیك) ........................... 73

سموم تنفسی .................................... 73

سموم تدخینی ................................... 74

چغندر قند........................................ 74

پنبه.. 75

آفات جالیز....................................... 75

آفات مهم گیاهان زراعی............................ 76

آفات مهم غلات..................................... 76

آفات درختان میوه.. 76

آفات مهم درختان پسته............................. 78

آفات انار.. 78

مبارزه با علف هرز................................ 78

مبارزه با موش ها................................. 79

اصلاح نباتات...................................... 79

اثرات اصلاح نبات در کشاورزی....................... 81

منابع طبیعی...................................... 82

اهمیت و نقش منابع طبیعی.......................... 85

تعریف جنگل....................................... 89

تعریف جنگل داری................................ 91

از نقطه نظر اقتصادی........................... 91

از نقطه نظر كشاورزی .......................... 91

از نقطه نظر بهداشتی .......................... 92

فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند...... 92

نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور:........ 93

مرتع.. 95

بیابان.. 97

بیابان زائی و مبارزه با آن....................... 98

مشاغل مربوط:.. 101

تعریف مکانیزاسیون................................ 105

فوائد ماشینی کردن کشاورزی.. 106

آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران   107

انواع اتصالات در ادوات کشاورزی.................... 109

تراکتور و تکامل آن.. 111

طبقه بندی تراکتورها.. 112

هدف های خاک ورزی عبارتند از :.. 113

روش های خاک ورزی.. 114

گاو آهن.. 116

انواع گاوآهن و موارد استفاده آن.................. 118

گاو آهن برگردان دار:.......................... 118

ادوات خاک ورزی ثانویه............................ 122

كولتیواتورها ................................. 122

دیسك ها (هرس بشقابی) ......................... 123

دیسک ها.......................................... 123

دیسك یك راهه:................................. 124

دیسك دو زانویی:............................... 124

دیسك یك زانویی (افست): ....................... 124

انواع تسطیح کن................................... 125

غلتك ها یا خرد كننده ها: ..................... 126

کاشت محصولات.. 126

بذر افشانی: .................................. 127

بذر کاری:.. 127

بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری.................... 127

کپه کاری:........................................ 127

ماشین آلات کاشت.. 127

ردیف کارها:.. 127

ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند.. 128

ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند:.. 128

ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند:............. 129

اندازه ردیف کارها:.. 129

خطی کارها:....................................... 130

انواع خطی کارهای غلات.. 131

بذر پاش ها.. 132

کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار).. 133

نشاء کار:........................................ 133

سیب زمینی کارها:.. 133

ادوات داشت....................................... 134

سمپاش ها:.. 137

اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش...................... 137

مخزن:.. 137

به هم زن:........................................ 138

صافی:.. 138

بوم.............................................. 138

نازل یا افشانک:.. 138

ماشین های برداشت.. 139

دروگر............................................ 139

ماشین های برداشت غلات............................. 141

ماشین های برداشت سیب زمینی....................... 143

ماشین برداشت چغندرقند............................ 144

فصل سوم: روش تحقیق............................ 146

مقدمه:.. 147

روش تحقیق:....................................... 147

مصاحبه با مزرعه داران:........................... 148

مزایا و معایب مكانیزه كردن مراحل كشاورزی:........ 148

توجیه اقتصادی مكانیزاسیون:.. 149

مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها:....... 149

توسعه كشاورزی چه مزایایی دارد؟................... 149

جامعه آماری:.. 150

منابع اطلاعات..................................... 151

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها.. 152

ماشین های كشاورزی و مكانیزاسیون.. 153

بررسی فرضیه ها:.................................. 159

فرضیه2:.. 160

فرضیه 3:......................................... 160

فرضیه 4:.. 161

تحلیل یافته های مصاحبه ای:....................... 161

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.............. 165

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه.............  166

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:.......... 166

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:.. 167

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:.......... 168

پیشنهادات:.. 168

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1:.. 168

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2:.................. 169

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3:.................. 169

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4:.. 170

سایر پیشنهادات:.................................. 170

فهرست منابع.. 172

قیمت فایل فقط 34,100 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی , نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی