با-استفاده-از-کنترل-های-عملکرد-سازمانی

محصولاتی که دارای عبارت 'با-استفاده-از-کنترل-های-عملکرد-سازمانی' هستند

ترجمه مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی - 2015

چکیده مطالعه حاضر به بررسی اثر تعدیل از چرخه زندگی سازمانی OLC)) با استفاده از کنترل های سازمانی می پردازد چرخه زندگی سازمانی OLC)) به تجزیه و تحلیل مراحل تولد، رشد، بلوغ می پردازد داده ها با استفاده از یک نمونه تصادفی ازبین 343 مدیر در واحدهای کسب و کار و به وسیله پرسشنامه درسی انجام شده است نتایج نشان میدهد که رویکرد تعاملی در ارتباط با عم

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی