نقشه-مرز-شهرستان-قیر-و-کارزین

محصولاتی که دارای عبارت 'نقشه-مرز-شهرستان-قیر-و-کارزین' هستند

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قیر و کارزین

شیپ فایل مرز شهرستان قیر و کارزین (واقع در استان فارس ) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است نام شهرستان مرکز شهرستان مساحت شهرستان به کیلومتر محیط شهرستان به کیلومتر مساحت شهرستان به هکتار

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی